dilluns, 20 de juliol de 2009

Ja us podeu descarregar la Guia de Comunitats de Veïns, editada per l'Ajuntament de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona ha editatla Guia de Suport per a l’organització de Comunitats de Veïns i Veïnes (a la secció de documents), un document de treball i consulta, dins del Programa de Suport a les Comunitats de Veïns, coordinat des de la direcció de Serveis de Prevenció, a l’Àrea de Prevenció, Seguretat i Mobilitat i amb col•laboració amb la regidoria d’Habitatge.

Aquest programa treballa per generar un procés de transformació i corresponsabilització dels ciutadans en l’àmbit privat col•lectiu que representa una comunitat de veïns. Amb l’edició de la guia, es fa un pas més en el procés de dotar els ciutadans de la capacitat de gestionar autònomament els seus interessos com a comunitat de veïns.

Un manual per acompanyar les comunitats de veïns cap a la seva autogestió
La Guia de Suport per a l’organització de Comunitats de Veïns i Veïnes està especialment adreçada a comunitats i entorns susceptibles d’una atenció especial per tal de millorar les condicions de vida i la cohesió social. Aquesta necessitat es pot fer evident a partir d’un cert grau de degradació, brutícia o deixadesa en els elements comuns de convivència o en la pròpia dinàmica de convivència entre els veïns i/o en la incapacitat a l’hora d’abordar un procés de millora dels espais comuns, tals com la rehabilitació d’una façana, la millora d’instal•lacions comunes bàsiques, etc.

El manual editat per l’Ajuntament és una eina més dins del treball per abordar la manca d’una estructura democràtica i comunicativa entre els veïns de la comunitat, que dificulta la gestió autònoma dels interessos dels veïns d’un edifici, i que també podria derivar en conflictes de convivència, si no hi ha cap actuació preventiva.

Es tracta de potenciar i consolidar la formació de comunitats de veïns i capacitar-les per gestionar-se autònomament, alhora que fixar normes de convivència bàsica a les comunitats de veïns, i potenciar el desenvolupament i la millora de les escales i del barri en general, a través de la co-responsabilització.

La guia està pensada per treballar conjuntament amb els veïns i veïnes i amb els òrgans de Govern de les comunitats de propietaris. Per una banda, és un document de consulta per què els veïns puguin organitzar i gestionar de forma autònoma la seva comunitat, a la vegada que és una eina per utilitzar des dels equips del Programa de Suport a Comunitats de veïns, per formar els veïns i veïnes en la gestió de la comunitat.

Informació bàsica, models de documents i consells de convivència
La Guia de Suport per a l’organització de Comunitats de Veïns i Veïnes està editada des de la Direcció de Prevenció de l’Ajuntament, amb la col•laboració de la regidoria d’Habitatge.

És un manual de 36 pàgines, en català i castellà, amb informació bàsica sobre la Llei de Propietat Horitzontal per constituir i organitzar una comunitat de propietaris, els càrrecs de l’òrgan de govern i les seves funcions, la forma en què s’han de recollir i reclamar les quotes, etc, però també amb models de documents d’ús habitual en la gestió de les comunitats de veïns, com rebuts i actes de reunions, i un apartat especial, anomenat “ a + a +”, on s’aporten més idees, propostes i consells dirigits sobretot a millorar i fomentar la convivència en el si de la comunitat.

La Guia de Suport per a l’organització de Comunitats de Veïns i Veïnes es va començar a distribuir el passat mes de maig des de les secretaries tècniques de Prevenció dels districtes, l’Observatori Permanent per a la Convivència, i les oficines d’Habitatge de Barcelona.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada