dimecres, 22 de desembre de 2010

Resum Consell Veïnal (II)

Si a l’anterior post he fet una explicació de les millores que s’han fet en equipaments i infraestructures, en aquest destacaré tot allò que s’ha fet per les persones, polítiques que són més difícils de veure però que són molt importants a l’hora de millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes del barri.

Així, s’ha invertit en diferents projectes socials. En aquest sentit s’ha seguit treballant amb la dinamització juvenil, a través del Centre Garcilaso que disposa d’un dinamitzador per Navas, Sagrera i Congrés, i també a través de NASACO, que és l’entitat de segon grau en la que participen entitats dels tres barris (AMPA’s, Centre Obert Don Bosco, agrupaments escoltes, associacions de veïns...) per oferir activitats esportives, culturals i de lleure per als joves.

A més, s’han buscat noves línies de treball:

1. Temps de Barri, que edita una guia amb les activitats d’entitats i escoles de primària i obre cada cap de setmana el pati de l’escola Pompeu Fabra amb un monitor..
2. Disminució de la incidència negativa de les persones indigents al voltant de la plaça Ferran Reyes en les dues bandes de la Meridiana, gràcies al pla de xoc liderat pels educadors del Sector de Gestió de Conflictes.
3. S’ha doblat el nombre de persones que disposen de teleassistència, s’ha incrementat el nombre d’habitatges on va una persona cuidadora i la resta de serveis destinats a les persones grans, dependents i a les famílies amb menors recursos.
4. S’ha ampliat el pressupost de beques menjador i es comencen a oferir beques també per a activitats a la setmana blanca.
5. 25 places d’àpats en companyia.
6. Pla Comunitari, liderat per l’AVV i el Centre Don Bosco i que actualment ja ha finalitzat la seva part de diagnosi i al 2011 començarà amb els treball en comissió i amb les primeres accions.

Tot això l’hem fet comptant amb la gent del barri: Ajuntament, entitats i veïns, de manera corresponsable. Per aquest motiu, s’han impulsat els següents mecanismes d’apropament al barri i de participació:

1. Es va assignar un Conseller de Barri al barri de Navas, Javier Angulo. Gràcies a ell, els temes de Navas són coneguts i s’han pogut treballar millor. A més ofereix atenció presencial cada setmana els dilluns de 19:30 h a 20:30 h aquí al Casal de Gent Gran on qualsevol veí li pot plantejar la qüestió del barri que cregui convenient.
2. Consells de Barri i Consells Veïnals, que permeten debatre en persona amb la Regidora, el seu Conseller i la resta del seu equip.
3. Tècnic de Barri que està al mateix Casal de la Gent Gran que fa també atenció presencial i que es reuneix amb les entitats per ajudar-les a organitzar activitats i per intentar solucionar els possibles problemes que se presenten.
4. Comissions de seguiment per les diferents obres que es realitzen al barri: carrer Biscaia, la Caserna de Navas, la Torre del Fang i, especialment, en allò referit al túnel de l’AVE i al Pla Sant Andreu – la Sagrera..
5. El projecte Temps de Barri es treballa en comú amb les escoles i entitats recopilant totes les seves ofertes i sol•licituds i organitzant els actes en funció de l’orientació que surt d’aquestes jornades.

Tota la informació d'aquest Consell Veïnal la podeu trobar recollida a l'apartat de documents "Balanç Obra de Govern a Navas. Desembre 2010".

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada